Facebook Twitter E-mail RSS

O Turnieju

2012_03_25_1426Turniej Debat to wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, mające na celu rozwijać ich zdolności erystyczne i merytoryczne. Ponadto dzięki udziałowi w tym przedsięwzięciu młodzież ma możliwość nabrania  doświadczenia w wystąpieniach publicznych.

Zasady oparte są na regułach „Debat Oksfordzkich”. Dwie dwuosobowe drużyny mają za zadanie bronić swojego stanowiska we wcześniej wylosowanej tezie. Ocenia ich co najmniej dwuosobowe jury na podstawie ogólnodostępnych kryteriów ocen. Nad porządkiem debaty i kolejnością wypowiedzi czuwa marszałek, mający prawo powołać do pomocy sekretarza. Wówczas jego zadaniem będzie pomiar czasu i zapis wyników debat. Zadaniem mówców jest przekonanie zgromadzonych osób do swojej argumentacji. Zawodnicy z obu drużyn zabierają głos na przemian, aby móc podważyć i obalić argumenty swoich oponentów.

Debatowanie jest nie tylko świetnym treningiem oratorstwa, ale także szansą do wzięcia udziału w kulturalnej dyskusji. Różnorodność tez wymaga od uczniów zagłębienia się w tematy zarówno polityczne, socjalne jak i kulturowe. Co więcej zmusza ich do sprostania wyzwaniu jakim jest obrona tezy sprzecznej z ich osobistymi przekonaniami. Pozwala to na pozyskanie umiejętności debatowania na dowolny temat.

Konieczność dostosowania się do reguł, ograniczony czas na wypowiedź i czujność drużyny przeciwnej wymagają od mówców dobrego przygotowania i konkretnych wypowiedzi. Mając na celu rozwinięcie umiejętności kultury dyskutowania, radzenia sobie ze stresem, a także wszelkich zdolności interpersonalnych, pragniemy zachęcić uczniów do brania udziału w Turnieju Debat!


You must be logged in to post a comment.